Sunday, July 1, 2018

Music playlists blog

I created a blog dedicated to play-lists for songs.
I have just 3 play-lists right now.

Hopefully, it'll grow over time as I collect more play-lists.

I called the blog PlayThemSongs located at: https://playthemsongs.blogspot.com/
Each blog post will be a single playlist.

That has a link to play them songs randomly and followed by a list of songs in that playlist (in no particular order).

People can quickly browse the list to see songs they recognize (or not) and decide to listen to the playlist.

Friday, June 29, 2018

Best SEO method


What I personally think is the best SEO method: Ignore SEO methods, focus on real user experience.

Google advances in Machine learning will improve over time so their crawlers will become smarter and will become closer and closer to human-level intelligence.
Whatever SEO that works right now if it's goal is not to improve real user-experience will fail because of changes in future.
The only thing is guaranteed to get you real benefit is the actual content of your website.
If the content is good, people will surely link to your content over time.
So good content that improves user-experience will float to the top on search result.
If you apply SEO methods that might work now, but doesn't improve real users experience: That same SEO method will fail in future as Google gets smarter.

So the best investment you can do for yourself is to focus on the real user's experience.

Think about it, if you content is good it'll stay there online for generations to come.  One wave after another.  Different people of different age groups will eventually find your content if it is great and if it is indeed what they are looking for, it'll get found and rediscovered again and again.

I have my own proof from experience with my own blog.  Many things on my blog are random and so don't do well with Google because it isn't what people are looking for but I blog anyways.  But once in a while, I have something that people are looking for example: if you search for "Polygon Art in GIMP" one of my blog post returns on the first page of results.  This has stayed consistent over time.  Because in that post I describe exactly what it is to create Polygon Art in GIMP.  People who search for those terms are looking for what I had to share in that post so it works.  I assume this will stay that way in the future because I didn't apply any SEO. All I wanted to do was share my way of doing things and it works and people can apply it.

Cheers. Good luck with your online-success.

How to generate cross-stitch patterns for free

This is a proven method to generate your own cross-stitch pattern to use for your cross-stitching projects.


I use a program called GIMP (GNU Image Manipulation Program) which is free.
Then I wrote a script for to generate cross-stitch pattern from any image.
 Of course, this script is also free.

For my cross-stitch project I decided to try out making the GIMP logo in cross-stitching.

So I generated the cross-stitch pattern, and used the DMC thread information to order my threads from everythingcrossstitch.com ...
And here is my result (with pictures showing progress over time):

All you have to do is download the script put it in the right folder for GIMP and open up any image in GIMP and run script.
The script will create 2 new images, 1 is the cross-stitch pattern, the other is DMC thread information (which you could use to buy/select your threads to use).
That's it.
More information about the script here --> Generate Cross-stitch pattern script
Don't forget to share this script with your fellow poor cross-stitching friend(s).

Sunday, June 24, 2018

How much is a topic worth on a forum.

on gimplearn.net, I have added queries to roughly estimate how much a topic is worth (its networth).
The networth is calculated based on the sum of the worth of the individual posts in the topic.
And the worth of each posts is calculated based on how much the post costs (based on price paid for hosting) and how much the site's current estimated worth.
This gives us a rough idea of how much a topic is worth on the forum.
It's fun to know because then you can see relatively how much a topic is worth in dollar amount and we all know dollar amounts is always fun to look at.

For example this topic on gimplearn.net, you can click on it and on the title of that topic you can click on Networth to see how much that topic is worth.

Wednesday, May 16, 2018

Lợi ích của cây Thân Yêu (Lovage plant benefits).

Mẹ tôi có bà bạn đi chung nhà thờ. Bà ấy 94 tuổi rồi mà mẹ tôi nói bà ấy đi bộ rất là khỏe khoắn con hơn thanh niên nữa.
Bà ấy đã uống trà cây Thân Yêu (Lovage plant) từ hồi còn trẻ.
Cho nên bà ấy cho mẹ tôi một cây nhỏ để trồng. Năm ngoái thấy nó không lên nổi tưởng đâu nó chết mất rồi. Ai ngờ năm nó lên lại và rất là mạnh và chóng lớn.
Cậu tôi và tôi thấy cây đó lớn mà không biết là cây gì, hỏi mẹ tôi thì mới biết tới cây này.

Phỏng theo trang này, thì cây Thân Yêu (Lovage plant) rất có nhiều điều tốt.
Nó có chất calcium tốt cho xương. Giúp đỡ đau nhức. Tốt cho da, và ruột.  Mẹ tôi thiếu chất Potassium, thì cây này cũng có cao chất Potassium.


Còn trang này thì nói 10 điều bổ ích của cây này: https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-benefits-organic-lovage/
1) Phòng ngừa sạn thận
2) Làm tan đờm ở phổi làm cho dể thở hơn
3) Làm dảm nhẹ khắp người
4) Làm cho da tốt
5) Chống lại cái vi trùng xấu
6) Dể tiêu hóa và không bị no hơi
7) Làm các khớp dể chịu và dảm đau nhức ở các khớp mà lại không bị các tác dụng phụ xấu
8) Làm dảm triệu chứng dị ứng va các thứ mà thường kích thích cho da
9) Tốt cho đường kinh dảm đi những sự khó chịu
10) Dùng được cho nấu ăn thay thế rau Cần Tây (celery)


Cho nên vì vậy mà gia đình tôi tìm mua mười mấy cây để trồng thêm chung quanh nhà.
Nếu địa phương của bạn không có bán cây này bạn có thể mua hạt từ amazon.com để gieo lấy giống.

Friday, April 20, 2018

Net-worth of topics and sub-forums

On gimplearn.net now,
we have links to see net-worth of topics and sub-forums.

While viewing a topic, or a sub-forum, after the topic title or sub-forum name, you'll see the link "Networth" following "Showcase|Slideshow|". If you click on that you'll see an estimated net-worth of that topic (or sub-forum).

If the sub-forum you're viewing has children sub-forums, it'll show net-worth amount that is the sum of all the children sub-forums networth.

Example pages that show net-worth of topic or sub-forum:
net-worth of topic: MY SIMPLE ART
net-worth of sub-forum: GIMPED
net-worth of sub-forum: The Arts (which has children sub-forums)

So now members can get a rough estimate of how much each topic/sub-forum is worth (in addition to their own net-worth).

Numbers are calculated based on the value of the site (gimplearn.net) calculated by worth of the web calculator and actual price paid for hosting the site.

Thursday, April 19, 2018

Member's average net-worth on a forum

On gimplearn.net forum
I have introduced different method of calculations (4 methods to be exact).
One is based on the number and timing and occurrences of member's posts.
One is based on GL Points a member has (which can be transferred/donated by other members when they think that member provided value of something or gained by GL downloads[downloads by logged in members]).
One is based on Image Attachments that member has.
One is based on Non-Image Attachments.
So because a member could have a high net-worth in one method of calculation and a low net-worth in another method of calculation.
I thought it would make sense to show an average net-worth (which is just the average of the above 4 methods).
You can view this average net-worth of a member (at very bottom, in blue color) of a member's individual net-worth page (by clicking on any member's username on https://www.gimplearn.net/networth.php)