Sunday, May 19, 2013

peripheral equipment


thiết bị ngoại vi
1. Các thiết bị ngoài được sử dụng với máy tính như máy in hoặc máy quét (scanner).
2. Thiết bị truyền thông được bổ sung thêm bộ xử lý để bảo đảm các chức năng phụ khác.